Slogan

Thủy châm

THỦY CHÂM Thủy châm (phương pháp tiêm thuốc vào huyệt) là một phương thức kết hợp Đông – Tây y để chữa bệnh, kết hợp giữa phương thức thuốc tiêm của Đông y và châm kim theo học thuyết...

Đọc thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?