Slogan

Đột quỵ

PHÂN BIỆT ĐỘT QUỴ VÀ THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA Nhiều người cho rằng các cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua lành tính, còn đột quỵ não mới nghiêm trọng. Đây là...

Đọc thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?